VISATA

yra nenusakomo dydžio objektas, kuriame egzistuoja viskas, ką mes žinome. Nėra nieko už jos, nes visata pati savyje talpina erdvę.

Pagrindiniai visatą sudarantys elementai yra vos keturi: erdvė, laikas, materija ir energija. Juos visus "valdo" jėgos - taisyklės, pagal kurias veikia viskas aplink.